NeeNee

Behandeling  Prijs
Reguliere zitting fysiotherapie  €32,50,-
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis  €45,-
Lange zitting fysiotherapie  €65,-
Losse screening  €12,50,-
Screening, intake en onderzoek  €50,-
Intake en onderzoek na verwijzing  €30,-
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis  €50,-
Verslaglegging derden  €50,-
Telefonische zitting  €15,-
Niet nagekomen afspraak  zie tarief